88ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

*Ζαμπελίου 2-4,54248 Θεσσαλονίκη,  '72310-826959

η ταυτότητά μας

Σχέδια Εργασίας ΝΕΟ!

ευέλικτη ζώνη
αγωγή υγείας

ολυμπιακή

παιδεία

επίκαιρα και

ανεπίκαιρα

ολοήμερο σχολείο

 

email: mail@88dim-thess.thess.sch.gr

presentation of the school