ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013-14

Επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο

Επίσκεψη σε εκπ/κό πρόγραμμα στο Παιδικό Μουσείο

 

Συμμετοχή σε εκπ/κό πρόγραμμα στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο – Μουσείο Αθλητισμού