Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών

.

 

Αγαπητοί γονείς

Το σχολείο μας αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μας έχει καθιερώσει  ενημερωτικές συναντήσεις  κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι συναντήσεις αυτές σκοπό έχουν αφενός οι γονείς να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τους μαθητές και αφετέρου οι ίδιοι να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο. Επιπλέον αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο των μαθητών και μπορούν να προλάβουν ή να επιλύσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχουν καθιερωθεί :

α)Τακτικές απογευματινές ενημερωτικές συναντήσεις  με όλο το διδακτικό προσωπικό στην αρχή της σχολικής χρονιάς και στο τέλος του 1ου και 2ου τριμήνου.

β)Έκτακτες ειδικές συναντήσεις ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για ζητήματα που έχουν ανάγκη άμεσης μελέτης και επίλυσης.

γ)Ειδικές μέρες- ώρες συνεργασίας γονέων - εκπαιδευτικών.  Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού έχει ορίσει μία συγκεκριμένη μέρα και ώρα, την 1η εβδομάδα  κάθε μήνα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Εκπαιδευτικός

Ημέρα

Ώρα Επικοινωνίας

Τόπος Συνάντησης

Α1   Καυκιά Βασιλική

Παρασκευή

5η ώρα (11:45 - 12:25)

Γραφείο Διδασκόντων

Α2     Γεωργίου Ευαγγελή

Παρασκευή

3η ώρα (10:00 - 10:45)

Γραφείο Διδασκόντων

Β1   Ντουβαρτζή Κλεονίκη

Τρίτη

3η ώρα (10:00 - 10:45)

Γραφείο Διδασκόντων

Β2   Δαραμήλα Σμαρώ

Τετάρτη

6η ώρα (12:35 - 13:15)

Γραφείο Διδασκόντων

Γ1   Χατζηθεοδωρίδου Μαρία

Τρίτη

3η ώρα (10:00 - 10:45)

Γραφείο Διδασκόντων

Γ2   Τσερμεντσέλη Αικατερίνη

Τρίτη

4η ώρα (10:45 - 11:30)

Γραφείο Διδασκόντων

Δ1   Τσουλκανάκης Αντώνιος

Τετάρτη

4η ώρα (10:45 - 11:30)

Γραφείο Διδασκόντων

Δ2   Μωυσιάδου Σόνια

Τρίτη

4η ώρα (10:45 - 11:30)

Γραφείο Διδασκόντων

Ε1   Βράνας Κωνσταντίνος

Τρίτη

3η ώρα (10:00 - 10:45)

Γραφείο Διδασκόντων

Ε2   Μένου-Χατζηγεωργίου      Αλεξάνδρα

Πέμπτη

1η ώρα (8:10 - 9:00)

Γραφείο Διδασκόντων

ΣΤ1   Κοτίνης Χρήστος

Τετάρτη

3η ώρα (10:00 - 10:45)

Γραφείο Διδασκόντων

ΣΤ2   Πλατής Κωνσταντίνος

Πέμπτη

3η ώρα (10:00 - 10:45)

Γραφείο Διδασκόντων

Καλαμπούκα Βάια

Τρίτη

5η ώρα (11:45 - 12:25)

Γραφείο Διδασκόντων

Ολοήμερο    Μαντάς Κωνσταντίνος

Πέμπτη

6η ώρα (12:35 – 13:15)

Γραφείο Διδασκόντων

Στεφανίδου Ελένη, Αγγλικών

Τετάρτη

4η ώρα (10:45 - 11:30)

Γραφείο Διδασκόντων

Τσιώνου Σταυρούλα, Αγγλικών

Παρασκευή

5η ώρα (11:45 - 12:25)

Γραφείο Διδασκόντων

Γιαλένιου Μαρία, Μουσικής

Πέμπτη

3η ώρα (10:00 - 10:45)

Γραφείο Διδασκόντων

Δαλκιράνης Αναστάσιος, Φυσ. Αγωγής

Δευτέρα

5η ώρα (11:45 - 12:25)

Γραφείο Διδασκόντων

Οικονομίδου Στυλιανή, Φυσ. Αγωγής

Τρίτη

4η ώρα (10:45 - 11:30)

Γραφείο Διδασκόντων

Αργυροπούλου Σουλτάνα, Πληροφορικής

Τετάρτη

3η ώρα (10:00 - 10:45)

Γραφείο Διδασκόντων

Παπαδοπούλου Στυλιανή, Εικαστικών

Δευτέρα

5η ώρα (11:45 - 12:25)

Γραφείο Διδασκόντων

Χριστοπούλου Σοφία,             Θεατρικής Αγωγής

  Δευτέρα

 4η ώρα (10:45 - 11:30)

Γραφείο Διδασκόντων

 

Η τήρηση του προγράμματος συμβάλλει στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης  σχολικής εργασίας και διευκολύνει την μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                               Βλάχου Βασιλική