Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών

88ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί γονείς

Το σχολείο μας αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μας έχει καθιερώσει  ενημερωτικές συναντήσεις  κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι συναντήσεις αυτές σκοπό έχουν αφενός οι γονείς να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τους μαθητές και αφετέρου οι ίδιοι να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο. Επιπλέον αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο των μαθητών και μπορούν να προλάβουν ή να επιλύσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχουν καθιερωθεί :

α) Τακτικές απογευματινές ενημερωτικές συναντήσεις  με όλο το διδακτικό προσωπικό στην αρχή της σχολικής χρονιάς και στο τέλος του 1ου και 2ου τριμήνου.

β) Έκτακτες ειδικές συναντήσεις ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για ζητήματα που έχουν ανάγκη άμεσης μελέτης και επίλυσης.

γ)Ειδικές μέρες- ώρες συνεργασίας γονέων - εκπαιδευτικών.  Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού έχει ορίσει μία συγκεκριμένη μέρα και ώρα, την 1η εβδομάδα  κάθε μήνα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ζαρικάκη Ελισάβετ, Α1

Τρίτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Δαραμήλα Σμαρώ,  Α2

Πέμπτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Μωυσιάδου Σόνια,  Β1

Τετάρτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Ντουβαρτζή Κλεονίκη, Β2

Δευτέρα 

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Γεροβασιλείου Κάρολος,  Γ1

Τρίτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Πλατής Κωνσταντίνος, Γ2

Πέμπτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Μπαΐρα Βασιλική, Δ1

Τρίτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Ευθυμιάδου Αναστασία , Δ2

Δευτέρα

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Μαντάς Κωνσταντίνος, Ε1

Πέμπτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Βράνας Κωνσταντίνος,  Ε2

Πέμπτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Καυκιά Βασιλική, ΣΤ1

Παρασκευή

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Χατζηθεοδωρίδου Μαρία,  ΣΤ2

Πέμπτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Κοτίνης Χρήστος, Ολοήμερου

Τρίτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Μένου Χατζηγεωργίου Αλεξάνδρα,  Ολοήμερου

Δευτέρα

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Μπακάλη Σταματία

Τμήμα Ένταξης

Δευτέρα

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Γεκουσίδου Σοφία, 

Αγγλικών

Δευτέρα

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Γιαζάση Ελισάβετ,

Αγγλικών

Τρίτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Αργυροπούλου Σουλτάνα Πληροφορικής

Δευτέρα

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Οικονομίδου Στυλιανή,

Φυσικής Αγωγής

Δευτέρα

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Χατζηβασιλείου Καλιρρόη, Φυσικής Αγωγής

Πέμπτη 

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Κατσιούρα Αικατερίνη, Εικαστικών

Τρίτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Παρθενίου  Μαρία

Θεατρικής Αγωγής

Τρίτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Γιαλένιου Μαρία,

Μουσικής

Τετάρτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Βοσνάκη Αναστασία

Ειδικής Αγωγής, Π.ΣΤ

Τετάρτη

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

 Πολάκη Κωνσταντία

Ειδικής Αγωγής, ΕΒΠ

 

Δευτέρα

(13.15 - 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

 

Η τήρηση του προγράμματος συμβάλλει στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης  σχολικής εργασίας και διευκολύνει την μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

                                                               Βλάχου Βασιλική