Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών

Σχολικό Έτος 2023-24

88ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί γονείς

Το σχολείο μας αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μας έχει καθιερώσει  ενημερωτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι συναντήσεις αυτές σκοπό έχουν αφενός οι γονείς να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τους μαθητές και αφετέρου οι ίδιοι να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο. Επιπλέον αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο των μαθητών και μπορούν να προλάβουν ή να επιλύσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχουν καθιερωθεί :

α)Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις  με όλο το διδακτικό προσωπικό στην αρχή της σχολικής χρονιάς και στο τέλος του 1ου και 2ου τριμήνου.

β)Έκτακτες ειδικές συναντήσεις ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για ζητήματα που έχουν ανάγκη άμεσης μελέτης και επίλυσης.

γ)Ειδικές μέρες- ώρες συνεργασίας γονέων - εκπαιδευτικών.  Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού έχει ορίσει μία συγκεκριμένη μέρα και ώρα,

την 1η εβδομάδα  κάθε μήνα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ζαρικάκη Ελισάβετ, Α1

Παρασκευή

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Ντουβαρτζή Κλεονίκη, Α2

Πέμπτη

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Μπαϊρα Βασιλική, Β1

Τετάρτη

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Ευθυμιάδου Αναστασία, Β2

Τετάρτη

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Κουτούμπ Σάμμυ Παναγιώτης,Γ1

Πέμπτη

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Λαζαρίδου Παρασκευή, Γ2

Δευτέρα

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Καυκιά Βασιλική, Δ1

Δευτέρα

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Χατζηθεοδωρίδου Μαρία, Δ2

Τρίτη

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Χρυσουλά Παρασκευή, Ε1

Πέμπτη (13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Καγκέλης Γεώργιος, Ε2

Πέμπτη

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Ντουφεξιάδη Πελαγία, ΣΤ1

Δευτέρα

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Μπαλδιμτσή Φωτεινή, ΣΤ2

Πέμπτη

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Κοκκίνου Δέσποινα, ΣΤ3

Τρίτη

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα διδασκαλίας

Βράνας Κωνσταντίνος,Ολοήμερου

Πέμπτη

(12.15 – 13.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Μαντάς Κωνσταντίνος,  Ολοήμερου

Δευτέρα

(12.15 – 13.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Μωυσιάδου Σόνια, Ολοήμερου

Τετάρτη

(11.45 – 12.30)

Γραφείο Διδασκόντων

Κυριακούλια Βασιλική,Ολοήμερου

Παρασκευή

(13.15 – 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Μένου Χατζηγεωργίου Αλεξάνδρα,

Τμήμα Ένταξης

Τρίτη

(13.15 – 14.00)

Αίθουσα Τμήματος Ένταξης

Γιαζάση Ελισάβετ,

Αγγλικών

Δευτέρα

(13.15 – 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Τσακαλίδου Κωνσταντία,

Αγγλικών

Τετάρτη

(13.15 – 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Σαββουλίδης Δημήτριος, Πληροφορικής

Τετάρτη

(13.15 – 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Καλτέκης Γεώργιος,

Φυσικής Αγωγής

Τετάρτη

(13.15 – 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Κασούνη Ευδοκία,

Φυσικής Αγωγής

Τετάρτη

(13.15 – 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Κατσιούρα Αικατερίνη,

Εικαστικών

Τρίτη

(13.15 – 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Δράμογλου Σταυρούλα

Θεατρικής Αγωγής

Τρίτη

(13.15 – 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

Γιαλένιου Μαρία,

Μουσικής

Τετάρτη

(13.15 – 14.00)

Γραφείο Διδασκόντων

 

Η τήρηση του προγράμματος συμβάλλει στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης  σχολικής εργασίας και διευκολύνει την μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Βλάχου Βασιλική