Ωράριο Λειτουργίας

 

Το ωράριο στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

 Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08:15 - 09:40

85΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 - 10:00

20΄

διάλειμμα

10:00 - 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30 -11:45

15΄

διάλειμμα

11:45 - 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 - 12:35

10΄

διάλειμμα

12.35 - 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού  προγράμματος)

13:15 - 13:20

Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος)
Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20 -14:00

40΄

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Σίτιση

14:00 -14:15

15΄

 διάλειμμα

14:15  - 15:00

45΄

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 - 15:15

15΄

διάλειμμα

15:15 - 16:00

45΄

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά. Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Ανωνή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

 

   

 

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:15  

και η λήξη στις 13:15 για όλες τις τάξεις.