Ωράριο Λειτουργίας

 

Το ωράριο στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

 Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08.10 – 09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 – 10:00

20΄

διάλειμμα

10:00 – 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30– 11:45

15΄

διάλειμμα

11:45 – 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

10΄

διάλειμμα

12.35– 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

13:15– 13:25

10΄

διάλειμμα

13:25 -14:00

35΄

7η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού  προγράμματος)

14:00 – 14:05

Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος

14:05 – 14:40

35΄

φαγητό- χαλάρωση

14:40 – 14:50

10΄

διάλειμμα

14:50 – 15:30

40΄

8η διδακτική ώρα

15:30 – 15:40

10΄

Διάλειμμα

15:40 – 16:15

35΄

9η διδακτική ώρα

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

 

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 10  

και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.